ผัดหมี่เมืองนัง

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 20.00 น. นางกิตติมา แสนลาวัณย์ สาธารณสุขอำเภอปากพนัง เจ้าพนักงานควบคุมโรค

เจ้าหน้าที่ อส. ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผัดหมี่เมืองนัง รวมทั้งลงตรวจมาตรการโควิดในงานที่จัดขึ้นเป็นวันที่ 6 ประชาชนรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมงานสวมใส่หน้ากากอนามัย และให้ความร่วมมือในมาตรการโควิดเป็นอย่างดี ไม่มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งถือเป็นการจัดงานประจำปีของอำเภอปากพนังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง