ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562

ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง