สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 469 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

39560268
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
13822
32461
13822
39342969
84504
633104
39560268

Your IP: 44.222.218.145
Server Time: 2024-03-03 12:20:41

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

MOIT 2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

กฎกระทรวง ปี 2560 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 คลิ๊ก

พระราชบัญญํติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 คลิ๊ก

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 คลิ๊ก