สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 375 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

42874142
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
12989
31506
127024
42485211
427426
1056003
42874142

Your IP: 44.222.64.76
Server Time: 2024-06-13 09:05:43

บ้านบางแรด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรด

 

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรด  ตำบลบ้านเพิง  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเพิง ก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 บริจาคที่ดินก่อสร้างโดย  นางพร้อม  แก้วประเสริฐ  และนางทองนาค  โฉมทอง มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 1  ไร่  1 งาน โดยสร้างเป็นสถานีอนามัยครึ่งปูนครึ่งไม้   และได้เปิดให้บริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 8 หมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตตำบลบางพระ และหมู่ที่ 2 ตำบลท่าพยา    

 

                ปี พ.ศ. 2539ได้รับงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการก่อสร้างสถานีอนามัยทดแทน  ขนาด  150  ตารางเมตร แบบ 8170/36  จำนวน 1,795,000  บาท  เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น ใต้ถุนสูง  สร้างแล้วเสร็จ ปี 2540 ทำให้สถานีอนามัยมีพื้นที่ใช้ในการให้บริการผู้ป่วยมากขึ้น

 

                ปี พ.ศ. 2552 ทางสถานีอนามัยได้รับงบประมาณจำนวน 420,000 บาทในการต่อเติมใต้ถุนสถานีอนามัย  สร้างแล้วเสร็จ เมื่อเดือนกันยายน 2552 เพื่อปรับปรุงเป็นจุดให้บริการผู้ป่วย  ทำให้เกิดความสะดวกแก่ผู้รับริการทั่วไป   ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยอุบัติเหตุ

 

               วันที่  31  มีนาคม   2554  ได้ยกระดับจากสถานีอนามัยบ้านบางแรด  เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรด

ขนาดและที่ตั้ง

 

                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรด   ตำบลบ้านเพิง   อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช   มีอาณาเขตติดต่อ

 

                ทิศเหนือ              จด หมู่ที่  4   ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                ทิศใต้                   จด หมู่ที่  2   ตำบลท่าพยา  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                ทิศตะวันตก          จด แม่น้ำปากพนัง

 

                ทิศตะวันออก       จด ทะเลอ่าวไทย

 

ลักษณะภูมิประเทศ

 

                  สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูก  ลักษณะการตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มและกระจัดกระจาย

 

 ลักษณะภูมิอากาศ

 

                มี  2 ฤดูคือ ฤดูร้อน   ฤดูฝน

 

 เขตการปกครอง

 

                ตำบลบ้านเพิงแบ่งเขตการปกครองเป็น  8  หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลทุกข์สุขของชาวบ้านตลอดจนให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ

 

 สภาพเศรษฐกิจ

 

                สภาพเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเพิงส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ยากจน  พอมีพอใช้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือ รับจ้าง

 

 การคมนาคม

 

                การคมนาคมของประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดย รถยนต์โดยสารรถจักรยานยนต์   ทำให้การเดินทางระหว่างตำบลและตัวอำเภอสะดวก รวดเร็ว

 

การเดินทางมารับบริการ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแรดสะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีถนนลาดยาง   และถนนคอนกรีต   โดยประชาชนส่วนใหญ่เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ส่วนตัวและเดินเท้า

 

 

ระยะทางจากหน่วยงานถึง

 

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ                                          8           กิโลเมตร

 

- โรงพยาบาลปากพนัง                                                     8           กิโลเมตร

 

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช                 43         กิโลเมตร