สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 745 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

42872961
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
11808
31506
125843
42485211
426245
1056003
42872961

Your IP: 44.222.64.76
Server Time: 2024-06-13 08:12:39

ITA ประจำปี 2564 EB 4

EB 4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจ้งประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน ดังนี้

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก  

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ คลิ๊ก

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊ก

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ คลิ๊ก

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาเวลาที่กำหนด ดังนี้

2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

รอบ 1 คลิ๊ก

รอบ 2 คลิ๊ก

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาส 1-2 คลิ๊ก

ไตรมาส 3 คลิ๊ก

ไตรมาส 4 คลิ๊ก

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญา 

3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบถาม คลิ๊ก

3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก

3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ชุดที่ 1 คลิ๊ก

ชุดที่ 2 คลิ๊ก

ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564

ชุดที่ 1 คลิ๊ก 

ชุดที่ 2 คลิ๊ก 

ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2564 - เดือนมิถุนายน 2564

ชุดที่ 1 คลิ๊ก

ชุดที่ 2 คลิ๊ก

ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564

ชุดที่ 1 คลิ๊ก

ชุดที่ 2 คลิ๊ก

3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก