สมาชิกชมเว็บไซต์ที่ Online

มี 363 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงทะเบียนสมาชิก

42873965
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
12812
31506
126847
42485211
427249
1056003
42873965

Your IP: 44.222.64.76
Server Time: 2024-06-13 08:59:48

ระบบเกี่ยวกับการเงินการคลัง

ระบบเกี่ยวกับการเงินการคลัง

1.คำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลาง นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คลิ๊ก

 

2.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คลิ๊ก 

การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิ๊ก

- Workflow วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิ๊ก 

 

3.คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติจ่ายเงินบำรุง คลิ๊ก

 

4.สรุปพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คลิ๊ก

 

5.เบิกเงินจากคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง  

- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง ่การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 คลิ๊ก

- สรุปสาระสำคัญการเบิกจ่ายเงินคลัง คลิ๊ก

 

ุ6.การลาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

- การลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 คลิ๊ก

- การลาของข้าราชการและพนักงานราชการ คลิ๊ก

- ประมวล ถาม-ตอบ การลาของข้าราชการ คลิ๊ก

- การลาของลูกจ้างชั่วคราว คลิ๊ก

- ซักซ้อมการลาประเภทต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ คลิ๊ก

 

7.พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 คลิ๊ก